Komunikat Zarządu Funkcyjnego FPZ w związku z opublikowaniem Zarządzenia nr 5/2022/DSOZ Prezesa NFZ - strona kodowana serwisu mail. Komunikat Zarządu Funkcyjnego FPZ w związku z opublikowaniem Zarządzenia nr 5/2022/DSOZ Prezesa NFZ - strona kodowana serwisu mail. Komunikat Zarządu Funkcyjnego FPZ w związku z opublikowaniem Zarządzenia nr 5/2022/DSOZ Prezesa NFZ - strona kodowana serwisu mail.
List Prezesa
Federacja PZ, 2021-06-28 22:25:26

Koleżanki i Koledzy,

Wczoraj tj. 27 czerwca br. podpisaliśmy z Narodowym Funduszem Zdrowia porozumienie określające ramy współpracy w najbliższych 18 miesiącach. Kwestią priorytetową stało się umożliwienie powrotu do systemu tym przychodniom, które zostały "ukarane" za zbyt dużą ilość teleporad.


Uznaliśmy, że żadna sprawa nie może być ważniejsza. Cieszymy się, że również dzięki Waszej postawie zasada "jeden za wszystkich wszyscy za jednego", która była fundamentem powstania Porozumienia Zielonogórskiego, nadal funkcjonuje. We wczorajszych rozmowach ustaliliśmy korzystne dla świadczeniodawców zmiany w systemie obliczania ilości teleporad.

Porozumienie zakłada również powołanie eksperckiego zespołu, który będzie przez najbliższe miesiące pracował nad modelem zmian w funkcjonowaniu POZ – współpraca ta sprawi, że w przyszłości nie będziemy zaskakiwani nieprzemyślanymi pomysłami a kierunki zmian będą dawały możliwość wykorzystania naszego potencjału dla optymalnej opieki nad pacjentami

Dziękuję Wam wszystkim za cierpliwość i zaufanie.

Jacek Krajewski
Prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT