Komunikat Zarządu Funkcyjnego FPZ w związku z opublikowaniem Zarządzenia nr 5/2022/DSOZ Prezesa NFZ - strona kodowana serwisu mail. Komunikat Zarządu Funkcyjnego FPZ w związku z opublikowaniem Zarządzenia nr 5/2022/DSOZ Prezesa NFZ - strona kodowana serwisu mail. Komunikat Zarządu Funkcyjnego FPZ w związku z opublikowaniem Zarządzenia nr 5/2022/DSOZ Prezesa NFZ - strona kodowana serwisu mail.
Światowy Dzień Rzucania Palenia – 21 listopada
Biuro Federacji PZ, 2019-11-21 13:42:55

Kilkanaście rodzajów nowotworów złośliwych (w tym rak płuca i krtani), miażdżyca, choroba niedokrwienna serca, zawał serca, przewlekła obturacyjna choroba płuc, choroba wrzodowa - to tylko niektóre z chorób, na które narażamy się wdychając dym tytoniowy. Palący żyją przeciętnie o 14 lat krócej od osób pozbawionych tego nałogu. Według danych WHO co roku z powodu chorób odtytoniowych umiera na świecie ok. 7 mln ludzi. W Światowym Dniu Rzucania Palenia, który przypada w każdy trzeci czwartek listopada (w tym roku 23 listopada), lekarze rodzinni z Porozumienia Zielonogórskiego zachęcają do zerwania z nałogiem i podkreślają, że szkodliwe są także coraz bardziej popularne e-papierosy.
– Rola lekarzy rodzinnych w walce z nałogiem jest bardzo ważna - podkreśla prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski. - To my mamy najczęstszy kontakt z pacjentem i to do nas na ogół ma on największe zaufanie. Kilka lat temu w Wielkiej Brytanii przeprowadzono badania, z których wynika, że na skutek interwencji lekarzy rodzinnych palenie rzuca jeden na 80 pacjentów. Wystarczy zapytać pacjenta podczas wizyty, czy pali papierosy. Jeśli tak – poinformować go o tym, jakie ma to skutki dla jego zdrowia oraz zaoferować wsparcie w rzucaniu palenia, także farmakologiczne. Choć oczywiście nie na każdego nałogowca to działa, to jednak doświadczenie lekarzy rodzinnych wskazuje, że wiele osób potrzebuje takiego wsparcia i z niego korzysta. Osobna kwestia to e-papierosy, które niektórzy uważają za bezpieczne dla zdrowia i coraz częściej traktują je jako „zdrowy” zamiennik tradycyjnych papierosów. Problem jest tym bardziej poważny, że po e-papierosy sięgają najczęściej ludzie młodzi, nawet dzieci. Według WHO Polska jest państwem z największym odsetkiem osób nieletnich, które kiedykolwiek paliły elektroniczne papierosy. Sięga ich u nas ponad 62 proc. Tymczasem e-palenie także uzależnia i także jest szkodliwe. Aerozol zawarty w e-papierosach, podgrzany i odparowany w trakcie palenia zawiera szkodliwe substancje, m.in.: acetaldehyd, formaldehyd, akroleinę, propanal, nikotynę, aceton, o-metyl-benzaldehyd, nitrozaminy. Lista skutków zdrowotnych wdychania tych substancji jest długa: podrażnienie dolnych i górnych dróg oddechowych, zapalenie oskrzeli, kaszel, zmiany rozedmowe w płucach, zmniejszenie wydajności układu odpornościowego, upośledzenie pamięci, podrażnienie oczu. W ostatnich miesiącach media donoszą o potwierdzonych przypadkach zgonów związanych z ciężką chorobą układu oddechowego, spowodowaną użyciem e-papierosów.

ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT